Nyheter och Press

För ytterligare information kontakta Ulf Lerneus
Tel: 08-556 811 81/070-349 65 65
ulf.lerneus@memento.se

10/29/2012 - 11:23
Artiklar och mediafiler Vilorum - Kyrkogårds & Begravningsmässan 10-11/9 i Göteborg

Artiklar i pressen från Vilorum - Kyrkogårds & Begravningsmässan 10-11/9 i Göteborg

Nedan finns några utvalda länkar till artiklar skrivna i anknytning till - Kyrkogårds & Begravningsmässan som arrangerades den 10-11/9 i Göteborg .

Länkar

Pressmeddelande
10/26/2012 - 13:43
Pressmeddelande 2009-03-30

Livsarkivet är ett av livets viktigaste dokument. I det nu omarbetade Livsarkivet har ett nytt avsnitt lagts till, ”När jag i livet inte längre kan uttrycka min vilja”. Det har skett i samarbete med bland annat Alzheimerfonden. Där kan du fylla i vad som ska hända om du på grund av sjukdom eller olycka inte förmår att uttrycka din vilja. Informationen kan underlätta väsentligt för anhöriga och vårdpersonal.

När du dör kan dina anhöriga där se bland annat vilka som ska få dina saker, vilka försäkringar du har och hur dina pengar och andra tillgångar ska fördelas.

I Livsarkivet finns liksom tidigare en del om juridiska dokument såsom testamente, samboavtal och äktenskapsförord med mera. Vidare kan du informera dina närmaste om din inställning till donation och obduktion samt komplettera Livsarkivet med ett livstestamente.

Livsarkivet avslutas med ”Mina önskemål om begravningen”. Här kan du anteckna önskemål om begravningssätt, gravplats med mera. Samtala gärna med dina närmaste om dina önskemål. Det är lätt att underskatta den betydelse begravningen har för de närmaste då den är en viktig del av sorgearbetet, en högtid då man får tillfälle att ta avsked.

På en auktoriserad begravningsbyrå finns andra kostnadsfria skrifter som tar upp frågor om bland annat organdonation, testamente och val av gravplats. De kan vara en god vägledning vid ifyllandet av Livsarkivet. Du är naturligtvis välkommen att gå igenom frågorna och fylla i dokumentet i samråd med oss på begravningsbyrån. På begravningsbyrån kan du även förvara Livsarkivet kostnadsfritt. Då ingår också att vi bevakar och ser till att det kommer till rätt personer för att användas när det är dags.

För ytterligare information,
kontakta Ulf Lernéus, 08 556 811 81, 070 349 65 65
ulf.lerneus@memento.se, fax 08 556 811 88
www.begravningar.se, kan du gå in på Livsarkivet

Stockholm 4 februari 2009

Pressmeddelande
10/26/2012 - 13:42
Bestämmer du över din egen begravning?

– ”Never ending story” presenteras på Vilorum, Kyrkogårds & Begravningsmässan 10-11/9 i Göteborg.

Idag går utvecklingen mot mer individuella begravningar, där man väljer att sätta en mer personlig prägel på ceremonin för att visa vem den avlidna var i livet. Individualismen som trend blir bara starkare i vår samhällsutveckling och gäller även vid val av begravningsceremonier. Är vi/kyrkan redo för denna utveckling?

I ett helt nytt och unikt samarbetsprojekt mellan Sveriges Begravningsbyråers Förbund och det kvinnliga entreprenörsföretaget Fluffbabes kommer ett nytt alternativtill ”livsarkiv” att presenteras. Här kan du skriva ner dina önskemål kring din begravning, så att dina anhöriga en gång i framtiden ska veta hur just du vill ha det. Projektet går under namnet ”Never ending story” och presenteras i ett dokument och på hemsidan www.neverendingstory.nu. I projektet ingår även nya kistmodeller utformade med lustfylld design och nytt namn; Angelbox istället för likkista. Sveriges Begravningsbyråers förbund, SBF, står för drygt hälften av alla begravningar i Sverige och vill medverka till att olika åsikter och önskemål från individen ska kunna tas till vara på ett bättre sätt. Man vill helt enkelt öka nytänkandet och även medvetandet om att du själv har möjlighet att påverka mycket mer än du kanske vågat tro. Idag finns olika bemötanden när det gäller hur begravnings- ceremonin läggs upp. Det finns dåliga exempel där de anhöriga t ex inte får igenom sina musik-, lokalval eller ens tidslängd på ceremonin, men också goda exempel där ceremonin t ex förlagts till en hästmanege eller nattklubb. Detta vill ”Never ending story” hjälpa till med – att förnya valen och ge exempel på alternativ du kan välja bland. Det finns alltför många exempel där SBF fått höra ”om jag bara vetat…” från anhöriga. Kyrkans inställning spelar än så länge en stor roll, trots att det är fritt för var och en att välja andra alternativ som t ex borgerliga begravningar (fler lämnar dock svenska kyrkan idag) och hur följer svenska kyrkan utvecklingen? Vid bröllopsceremonier är öppenheten för ”annorlunda” inslag i kyrkan mycket mer tillåtande än vid begravningsceremonier. Här råder fortfarande en stark traditionell syn.

Pressmeddelande
10/26/2012 - 13:41
Tiden ökas mellan dödsfall- och begravningsdag

Stockholm 12 januari 2010

Efter en ny undersökning har nu gjorts på antalet dagar mellan dödsfall och begravning och vi kan konstatera att trenden håller i sig. På ett år har det stigit med 1,3 dagar, snittet för landet idag är 20.2 dagar jämfört med 2008 18,9 dagar.

Undersökningen gjordes på 2 155 begravningar som skedde i november 2009.

Detta är naturligtvis inte till gagn för alla och det har dessutom flera bl.a kan vi märka att tiden mellan dödsfallet och första besöket på begravningsbyrå ökar. Anhöriga har många gånger svårt att få in begravningen i en redan fulltecknad dagbok. Andra orsaker är bl.a kyrka, präst. kyrkogårdsförvaltning samt även att vi har också vår lagstiftning som ger utrymme till att vänta upp till två månader, vi hoppas i den nya begravningsutredningen inom begravningsområdet som föreslår en månad går igenom.

För ytterligare information,
kontakta Ulf Lernéus, 08 556 811 81, 070 349 65 65
ulf.lerneus@memento.se, fax 08 556 811 88

Artiklar och mediafiler
Vilorum - Kyrkogårds & Begravningsmässan 10-11/9 i Göteborg

Sidor