Kansli

Ulf Lernéus
Förbundsdirektör

 

Förbundsdirektör med övergripande ansvar för förbundets verksamhet. 
I detta ingår bland annat mediabevakning, utbildning, information och föreläsningsverksamhet, rådgivning i ekonomi och marknadsföring för byråerna.
Ansvarig för branschtidningen Memento. 
08-55681181
Ulrika Lindström Wagenius
Sekreterare/Kanslist

Sekreterare med erfarenhet från liknande organisation inom affärsvärlden.

Har hand om förbundets kursverksamhet, medlemsärenden, medlemsförsäkringar och styrelsemöten.

Ansvarig för handläggningen av auktorisationskontrollen samt föredragande i auktorisationsnämnden. Ingår också i förbundets medlems-media och utbildningsutskott. 

Svarar i förbundets konsumenttelefon.

08 - 556 811 82

Roger Stålnacke
Förbundskamrer

 

Förbundets kamrer. Sköter bokföring, fakturering, löner och bokslut samt handlägger alla ekonomiska frågor. 
Ingår i ekonomiutskottet.
08-556 811 86
Gunilla Anehög
Administratör

 

Arbetar halvtid med följande ansvarsområden.
Första telefonsvarare i växeln. Ansvarar för varulager, varudistribution av allt material från förbundet till medlemmarna. 
08-55681180
Charlotta Lindgren
Förbundskonsulent

 

Marknadsansvarig inom områdena begravning och gravsten. Dessutom ansvarig för marknadsfrågor,intern och extern information samt mediabevakning.
08-55681183
Eva Eriksson
Förbundskonsulent

 

Förbundskonsulent med ansvar för området juridik. Dessutom huvudansvarig för auktorisationskontroller i landet.
08-55681184